Vi erbjuder våra elever möjligheten att prova på att ha egen ponny genom att vara delfodervärd.

För att vara delfodervärd krävs att du ska…

  • Rida minst 1 ordinarie lektion i veckan på Roo på lägst nivå 4-5. Vi gör ibland undantag från denna lägstanivå om ryttaren har hästvana föräldrar som kan vara med vid all ridning och hanterings av foderhästen. (Fodervärden har företräde till foderponnyn på sin lektion).
  • Föregå med gott exempel vad gäller hästhantering, kamratskap och ridning.
  • Sköta om häst o utrustning väl och följa de råd du får av din instruktör.

Dessa regler gäller för delfodervärdar:

  • Uteritt minst hälften av foderdagarna. Reflexer o säkerhetsväst ska användas vid all uteridning. Anpassa ridningen efter underlag och väder.
  • Vid ridning på ridbanan/i ridhus ska du prata med din instruktör om vad som är lämpligt att du tränar på.
  • Om du vill rida markarbete (bommar och bockar) ska du diskutera det med en instruktör så att rätt avstånd och lämpliga övningar används. Vuxen ska närvara vid all ridning med bommar/bockar och säkerhetsväst ska bäras.
  • All hoppning ska ske med instruktör.
  • Kontraktet kan sägas upp med omedelbar verkan om hästens bästa inte sätts i första hand och säkerheten äventyras.
Skritt i solen

Avtal skrivs en månad i taget o ska sägas upp senast den 15:e i månaden om förlängning inte önskas nästföljande månad. Betalas i förskott mot faktura.

Kostnad VT 2022

1 dag/veckan   750:-/månaden

2 dag /veckan  1300:-/månaden

3 dag /veckan  1800:-/månaden

Tillgång till ponnyn efter överenskommelse, på tider som passar ridskolans verksamhet och då det finns personal på plats. Val av dag och ponny sker i samråd med ridskolan utifrån elevens nivå och ridskolans förutsättningar.

Intresserad? Kontakta Lena, gärna på mail: stallet@roogard.nu