För de som är på våra hoppläger är avslutningen 10.00 och för övriga läger 15.00,

Klara att åka hem ca 11.30 och 16.30.