Öppengruppen är för våra nybörjare/mindre rutinerade ryttare.

Lektionen är 30 minuter lång med samling 20 minuter innan lektionsstart.