Hoppning 28/8
Dressyr 18/9
WE 23/10
Hästkundskap 6/11
Hoppning 6/11
Dressyr 13/11
WE 27/11
Hästkunskap 27/11


Poängsättning

Dressyr
70% eller mer – 5 poäng
65-69,99% – 4 poäng
60-64,99% – 3 poäng
55-59,99% – 2 poäng
50-54,99% – 1 poäng

Hoppning
Vinst – 5 poäng
Dubbelnolla – 4 poäng
0 fel fas 1 – 2 poäng

Hästkunskap – max 20 poäng
20 poäng – 5 poäng
18-19 poäng – 4 poäng
15-17 poäng – 3 poäng
12-14 poäng – 2 poäng
10-11 poäng – 1 poäng

WE Teknik 10 hinder (maxpoäng 170 poäng)
70% eller mer – 5 poäng
65-69,99% – 4 poäng
60-64,99% – 3 poäng
55-59,99% – 2 poäng
50-54,99% – 1 poäng

WE Speed 7 hinder
1:a (snabbast tid) – 5 poäng
2:a – 3 poäng
3:a – 1 poäng