Styrelsen 2022-2023

Ordförande

Sanna Malm                                   


Vice ordförande
André Ravald                

Jag är engagerad i RGRK då min dotter rider där och jag har haft hästar runt mig hela min uppväxt. Så det föll sig naturligt att vara med i styrelsen när frågan kom. 

Ni hittar mig i stallet måndag, tisdag, torsdag och varannan fredag. 


Kassör
Anita Haglund


Sekreterare
Margaretha Casenberg Linderstål                             


Ledamot
Maria Grönlund


Ledamot
Lena Malm 

Jag sitter med i styrelsen RGRK för att hästar är det bästa jag vet.

Jag är engagerad i Tävlingssektionen och jag rider på ridskolan 2 gånger per vecka onsdagar och lördagar. Då hittar ni säkert mig i stallet!


Suppleant
Sofia Agelfors

Katarina Englund
Jag engagerar mig för att det är kul att jobba i en förening som satsar på aktiviteter både för ungdomar och oss som passerat ungdomsåren.
Du hittar mig i stallet på onsdagskvällar efter 19 och lördag förmiddag fram till tolvsnåret.

Josephine Karlström