med övernattning arrangeras några gånger per termin.

Gemenskap – Kunskap – Skoj, för medlemmar som är mellan 9-15 år.

Aktuella datum finner du på stallets anslagstavla.