Hos oss gäller följande: Ingen fotografering eller filmning under pågående lektion.

Undantag från detta sker endast på instruktörens initiativ och då med godkännande av alla berörda.  Det är tillåtet att filma/fota en elevs ritt på tävling förutsatt att man först fått tillåtelse av samtliga personer som är i ridhuset/på banan. Även vid privatlektion går det bra att filma förutsatt att instruktören gett sitt godkännande.

Allt rörligt material som filmas på ridskolan är för enskilt bruk och får endast publiceras om ridskolan givit tillåtelse till detta.

Tack för att du respekterar detta och bidrar till ökad säkerhet och trygghet samt en god arbetsmiljö för personal och hästar.